strona główna mapa strony kontakt
Działalność

Profile działalności LCPRiOU

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym jest darem dla osób potrzebujących pomocy duchowej i psychologicznej, złożonym na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego wizyty w Sanktuarium Licheńskim w dniach 7-8 czerwca 1999. Jest dziełem apostolskim w dziedzinie trzeźwości oraz ewangelizacji i odnowy rodziny, prowadzonym przez Zgromadzenie Księży Marianów. Stanowi dzieło miłosierdzia na rzecz nowych ubogich współczesnego Kościoła i świata, a więc ludzi pozbawionych sensu życia i wiary w Boga, przeżywających kryzysy osobiste i rodzinne, osób uzależnionych, cierpiących i chorych. Jest ono odpowiedzią na apel Jana Pawła II o wyobraźnię miłosierdzia.

Ścisła współpraca Apostolatu Trzeźwości i Odnowy Rodziny stwarza dobry klimat całościowego rozwiązywania problemów osobistych i rodzinnych.

Program Pomocy LCP

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym otwarte jest na nowe formy i metody skutecznego pomagania alkoholikom, palaczom, narkomanom, hazardzistom, erotomanom, osobom doświadczającym skłonności homoseksualnych oraz ich rodzinom. Osoby cierpiące z powodu tych i innych problemów - uzależnień oraz przeżywające trudności i kryzysy rodzinne, dzięki pomocy duchowej i terapeutycznej mogą odzyskać utraconą nadzieję, przeżyć przebudzenie duchowe, otrzymać moc i odwagę do zmiany własnego życia. Przychodzą bezsilni, załamani, zrozpaczeni, po moc do życia oraz rozwiązywania swoich problemów. Doświadczają tutaj łaski spotkania z Bogiem oraz odnowienia sił witalnych. Formy pomocy stosowane w Centrum są wynikiem poszukiwania równowagi "złotego środka" między oddziaływaniem duchowym i terapeutycznym. Ważny jest cały człowiek szukający pomocy. Może on ją znaleźć przede wszystkim w dziedzinie duchowości jak również w uporządkowanej przez terapię sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu. Ważne jest zdrowe funkcjonowanie rodziny jako całości. Ten priorytet integralnego spojrzenia na człowieka i rodzinę wyznacza kierunki pracy terapeutycznej i duchowej Centrum.

Pomoc duchowa

1. Msza Święta w intencji trzeźwości
2. Codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 w intencji osób uzależnionych i ich rodzin
4. Księgi wieczystej i czasowej abstynencji oraz duchowej adopcji dziecka poczętego
5. Katecheza i ewangelizacja dla grup pielgrzymkowych z elementami profilaktyki uzależnień i problematyki rodzinnej
6. Rozmowa z kapłanem znającym problematykę uzależnień i kryzysów życia, spowiedź indywidualna i towarzyszenie duchowe
7. Rekolekcje, dni skupienia dla wspólnot parafialnych, młodzieżowych oraz środowisk trzeźwościowych
8. Rekolekcje rodzinne

Pomoc terapeutyczna

1. Pomoc osobom nadużywającym alkoholu, uzależnionym od narkotyków, nikotyny i innych nałogów oraz członkom ich rodzin
3. Pomoc w sytuacjach kryzysowych: alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, problemy wychowawcze, religijne i małżeńskie, oddziaływanie sekt, choroby i zaburzenia psychiczne
4. Wspieranie i motywowanie do leczenia uzależnienia i współuzależnienia
5. Informowanie o działalności placówek odwykowych, poradni rodzinnych oraz grup samopomocowych z terenu całego kraju
6. Telefon informacyjny, codziennie od godz. 8.00 do 18.00 (dyżur duszpasterza, psychologa, terapeuty, doradcy rodzinnego)
7. Osobiste plany terapii, terapia nawrotów, nauka zachowań konstruktywnych
8. Elementy terapii grupowej dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin
9. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień dla dzieci i młodzieży,
10. Szkolenia dla członków gminnych komisji, pracowników socjalnych, nauczycieli
11. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i formacyjnych
12. Rozprowadzanie literatury dotyczącej problematyki uzależnień

Służba ewangelizacji i odnowy rodziny

1. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
2. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa
3. Nauka metod naturalnego planowania rodziny
4. Poradnictwo w zakresie adopcji dzieci
5. Obrona życia poczętego – duchowa adopcja
6. Wsparcie duchowe i terapeutyczne dla kobiet, które dokonały aborcji
7. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich
8. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych
9. Nauka dialogu małżeńskiego, pogłębienie duchowości małżeńskiej
10. Informowanie o poradniach rodzinnych, stowarzyszeniach i wspólnotach rodzin
11. Rozprowadzanie literatury o tematyce małżeńskiej i rodzinnej

Współpraca z ruchem samopomocowym

1. Indywidualne spotkania i rozmowy z trzeźwiejącymi alkoholikami i członkami ich rodzin
2. Szkolenia wolontariuszy z ruchów samopomocowych i współdziałanie w ramach Centrum
3. Dni skupienia i warsztaty duchowości oparte na programie 12 Kroków i 12 Tradycji
4. Informacja o grupach samopomocowych i ich duchowym programie trzeźwienia
5. Mityngi grup samopomocowych AA, Al-Anon,  DDA i SLAA w Centrum
6. Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu
7. Redakcja biuletynu formacyjno - edukacyjnego "Mityng pod gwiazdami"
8. Kolportaż literatury trzeźwościowej i formacyjnej z kręgu grup samopomocowych

Inne formy pomocy


2. Profilaktyka w dziedzinie uzależnień – spotkania z dziećmi i młodzieżą
3. Prelekcje dla grup zorganizowanych na temat różnych uzależnień i form pomocy
4. Informowanie o instytucjach i placówkach pomocy społecznej, prawnej i specjalistycznej
5. Opieka duszpasterska i terapeutyczna dla uzależnionych osób duchownych

...........................................................................................................................................

   « powrót


stronę odwiedziło 885473
copyright © 2007 LICHEŃSKIE CENTRUM POMOCY powered by ARTplus